Advokátní Kancelář

Advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Chovanec & Mgr. Štěpán Chovanec

Advokátní kancelář byla založena v roce 1992 a již od svého vzniku se zaměřuje na právní poradenství zejména pro firemní klientelu.

V současné době naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc řadě významných podnikatelských subjektů v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Advokátní kancelář úzce spolupracuje s auditorskou a daňovou kanceláří Konečný, Ježek & partneři a rovněž při poskytování právních služeb spolupracuje s notáři, soudními exekutory a znalci, takže je schopna Vám poskytnout právní služby na vysokém stupni odborné kvality.

Právní služby

Právní služby poskytujeme v těchto oblastech

 • obchodní a korporátní právo
 • rodinné právo
 • advokátní úschovy
 • exekuční řízení
 • insolvenční právo
 • občanské právo a právní vztahy k nemovitostem
 • pracovní právo
 • soudní a správní řízení
 • směnečné právo
 • práva k nehmotným statkům
 • trestní a přestupkové právo

Bližší informace naleznete na stránce věnované právním službám. Právní služby poskytujeme i v anglickém jazyce.