Auditorská a daňová kancelář

Auditorská a daňová kancelář

Daňová kancelář vznikla v roce 1993 a v roce 1997 rozšířila svou činnost o auditorské služby prováděné v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., jak vyplývá z dalších změn a doplňků.

Dva daňoví poradci s více než 10-ti letou praxí, kteří jsou současně auditory, a tři odborní zaměstnanci poskytují daňové poradenství v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, zpracovávají daňové přiznání, ověřují účetní závěrky, výroční zprávy a další skutečnosti podle zvláštních předpisů včetně jiných ekonomických informací, vedou účetnictví a daňovou evidenci malého rozsahu, a tím se v úzké součinnosti s advokátní kanceláří snaží poskytovat klientům úplný servis v oblasti občanského, obchodního a finančního práva.